On-line nástroje zdarma

Konstrukce trojúhelníku do SVG

Tento nástroj umožňuje po zadání délek tří stran zkonstruovat trojúhelník a poskytnout jej ve formátu SVG (Scalable Vector Graphics) ke stažení a dalšímu zpracování. Je také možné zvolit barvu výplně, barvu lemování a popis stran.

Nástroj pro konstrukci SVG trojúhelníku

Naposledy sestrojené trojúhelníky

Přepočet UNIX timestamp

UNIX time je metoda, jak zaznamenat časový okamžik pomocí celého čísla. Timestamp vyjadřuje počet sekund od výchozího data – půlnoci 1. ledna 1970. Tento nástroj dokáže po zadání data a času spočítat UNIX timestamp a také převést UNIX timestamp zpět na datum a čas.

Nástroj pro přepočet UNIX timestamp