Studio digitálních řešení

Systém

je souhrn souvisejících prvků sdružený do smysluplného celku. Skládá se z komponent, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie.

Navrhuji a vyvíjím internetové aplikace podle Vašich potřeb, fotografuji a navrhuji grafiku.

Poskytuji služby v oblasti programování internetových aplikací a řešení pro Internet, digitální fotografiegrafických návrhů. Nabízím své zkušenosti nabyté za více než 18 let samostatné praxe v těchto oborech a z desítek realizovaných projektů.

Při práci se zaměřuji na důslednou analýzu všech východisek, souvislostí a požadavků zákazníka, na jejichž základě hledám a navrhuji vhodná řešení. Mám rád přístup „V jednoduchosti je síla,“ což se týká všech tří hlavních oborů mojí činnosti.

Pracuji jako „freelancer“, živnostník na volné noze, a práci na projektech pro své zákazníky se věnuji na plný úvazek. Tvořím nejen pro subjekty z regionu Zlínského kraje, ale také pro malé a střední firmy a jednotlivce z celé České republiky.

Úzce spolupracuji s grafickým designérem MgA. Filipem Urbanemlinkbuilding konzultantem Zdeňkem Dvořákem známým jako Linki.

© 2005–2023 Petr Vymětal, všechna práva vyhrazena