Studio propagačních řešení

Slovo úvodem

Poskytuji služby v oblasti programování internetových aplikací, digitální fotografie a grafických prací. Nabízím své zkušenosti nabyté za více než deset let samostatné praxe v těchto oborech a z desítek realizovaných projektů. Moji klientelu tvoří nejen subjekty ze Zlínského kraje, ale také malé, střední firmy a jednotlivci z celé České republiky. Při práci kladu důraz především na důslednou analýzu všech východisek, souvislostí a požadavků a na jejím základě hledám a navrhuji vhodná řešení. Mým mottem by mohl být výrok "V jednoduchosti je síla." Což se týká všech tří hlavních oborů mé činnosti.
Pracuji jako "freelancer" (živnostník / na volné noze) a práci na projektech pro své zákazníky se věnuji na plný úvazek. Na dalších stránkách tohoto webu se dozvíte více o nabídce jednotlivých služeb a také o realizovaných projektech.

Spolupráce

Úzce spolupracuji s grafickým designérem MgA. Filipem Urbanem, Bc. Karlem Mazochem a linkbuilding konzultantem Zdeňkem Dvořákem známým jako Linki.

Download

Studio propagačních řešení
Děkuji za Vaši projevenou důvěru a plodnou spolupráci.